Arkiv

Kategoria
January 17, 2022

Puäʒʒnelljdpeiʹvv Čeʹvetjääuʹrest 27.1.

Pââʹzz ooudbeäʹlnn ââʹnnem Puäʒʒnelljdpeiʹvv jäʹrjstet ååʹnkuälmad vuâra. Peeiʹv teeʹmm šâdd tõʹst, ǥu täʹlvvmannust aʹlǧǧi Jõnn Pââʹzz poodd jeäʹp vueʹǯǯ poor, leša ååʹn kâʹl poorrâp.

Tän eeʹjj Puäʒʒnelljdpeiʹvven taʹrjjeep puõccuvueʹǯǯveär da šekuäʹđest päʹlvvuum puõccu tollsââʹjest siõmmna pääʹšteeʹl.

Šõddmõš lij Čeʹvetjääuʹrest siid kuäʹđest nelljdpeiʹvven 27.1. čiâss 18. Oummu liâ šõddmõõžž poodd åuggan, leša puärrsab oummuvueiʹtte åårrad kuäʹđest ââʹneeʹl huõl staankõõskin.

Poodd aalǥâst lij vuäʹnkõs molebeeʹn, koon mâŋŋa saaʹmiõuddååumaž Veikko Feodoroff maainast Saaʹmi siidsåbbar da Sääʹmkulttuurfoond kuullmõõžžin.

Šõddmõõžž vuäittseuʹrrjed še neeʹttest

Facebook.com/lapinortodoksinenkappeliseurakunta leʹbe youtube.com/rpietarin

Säätt taarbšeei Njeʹǯǯjääuʹr da Njauddâm åʹrnn puõʹđi vueiʹttesoiʹttjed Kaisa takssauʹtte, teʹl. 040 7522966. Takssmäʹtǩǩ ij määuʹs tuʹnne ni vooʹps.

Pueʹtted tiõrvân!

Šõddmõš ij määuʹs tuʹnne ni vooʹps da tõn jäʹrjsteei liâ Lappiortodookslaž kappelsieʹbrrkåʹdd, Saaʹmi siidsååbbar da Sääʹmkulttuurfondd.

 


Kategoria