Arkiv

Kategoria
December 1, 2015

Rosttovlaaulkonseʹrtt lij mââimõs šõddmõš Sääʹmkulttuurneäʹttlest 2015

Nuõrttsääʹmkulttuurfondd reäšš mââimõs Sääʹmkulttuurneäʹttel šõddmõššân nuõrttsääʹmǩiõllsaž rosttovlaaulkonseeʹrt 15.12.2015. Tõʹst läulla sääʹm-musiikk mättʼtõõđi Hanna Kiprianoff da Anna Lumisalmi. Konseʹrtt šâdd õõutsââʹjest Čeʹvetjääuʹr škooulin Pââʹss Treeffan Peäccamneeʹǩǩ prääʹznǩest Čeʹvetjääuʹr škooulâst 15.12. Konseʹrtt kooll prääʹzniǩprograʹmme.

Pââʹss Treeffan Peäccamneeʹǩǩ prääʹzniǩ lij Čeʹvetjääuʹr škooul rosttovprääʹzniǩ še. Prääʹznǩest lie Čeʹvetjääuʹr škooulneeʹǩǩi da ǩiõllpieʹzz päärnai di Njauddâm joukkpiârpeiʹvvpõrttneeʹǩǩi prograamm. Piâzzak prääznka da konseʹrtte määustää, pueʹtted mieʹldd!

Prääʹzniǩ älgg čiâss 9 čääʹʒʒristtmõõžžin da liturgiain Čeʹvetjääuʹr ceerkvest da tõn mâŋŋa tõt juätkkai Čeʹvetjääuʹr škooulâst čiâss 10.30. Škooulneeʹǩǩ reäʹšše kaafstõõllmõõžž, koʹst vuõǯǯum tieʹǧǧid ruõkkât škooul reeisai vääras.


Kategoria