Arkiv

Kategoria
June 10, 2020

Saaʹmi kueʹllšeeʹllemkulttuur -haʹŋǩǩõõzz nueʹttjen vaʹlljeeš Tauno Porsanger da Tuomas Kiprianoff

Nueʹttjen Saaʹmi kueʹllšeeʹllemkulttuur – haʹŋǩǩõʹsse lie vaʹlljuum ǩieʹss – påʹrǧǧmannu 2020  äiʹǧǧen Tauno Porsanger da Tuomas Kiprianoff. Tauno Porsanger lij puäʒʒooumaž Čeʹvetjääuʹrest. Porsanger lij šeellam kueʹlid päärnast räjja da suʹst lij jiânnai ǩiõččlâsttmõš da teâtt saaʹmi äʹrbbvuõđlaž kueʹllšeeʹllem pirr. Tuomas Kiprianoff lij Keväjääuʹrest šõddâm kueʹllšeeʹllemaktiiv. Kirpianoovâst še lij suu škooultõõzz lââʹssen eeʹjji äiʹǧǧen šõddâm teâtt jeeʹresnallšem saaʹmi kueʹllšeeʹllem vueʹjjin. Nueʹtti tuejškuäʹtte Čeʹvetjääuʹrest 9.6.2020 Čeʹvetjääuʹr nueʹtt teevvmõõžžin da ruõkkâmpääiʹǩ raajjmõõžžin. Nueʹtted piâzzât sueiʹnnmannu looppâst.


Kategoria