Arkiv

Kategoria
September 5, 2023

Saaʹmi ouddoummuvaal ââʹnet pâʹsspeeiʹv 8.10.2023

Saaʹmi ouddoummuvaal ââʹnet pâʹsspeeiʹv 8.10.2023. Vaalin vuäitt jiõnsted ouddjiõnstempeeiʹv vuõssaarǥ 2.10.2023 ouddjiõnstempaaiʹǩin leʹbe vaalpeeiʹv pâʹsspeeiʹv 8.10.2023 vaalpaaiʹǩin. Vaalin vaʹlljeet saaʹmi ouddoummu poʹdde 1.1.2024 – 31.12.2026.

Võboršiiʹǩǩi vaalnââmar

Vaalnââmar 2: Veikko Armas Feodoroff

Vaalnââmar 3: Aimo Antero Aikio

 

Ouddjiõnstempeeiʹv 2.10.2023 jiõnstempääiʹǩ da -ääiʹj

Čeʹvetjäuʹrr: čiâss 18.00–19.00: Sääʹmpõrtt, Sevettijärventie 9080

Âʹvvel: čiâss 18.00–19.00: ortodookslaž ceerkav seäʹbrrkåʹddpõrtt, Rantatie 22

Vaalpeeiʹv 8.10.2023 jiõnstempääiʹǩ da -ääiʹj

Keväjäuʹrr: čiâss 11.00–14.00: Joni da Janica Gauriloff põrtt, Nellimintie 1363

Njauddâm: čiâss 11.00–14.00: Näätämö Pub, Sevettijärventie 12210

Njeäʹllem: čiâss 16.00–19.00: Njeäʹllem seäʹbrrpõrtt, Siikajärventie 40

Čeʹvetjäuʹrr: čiâss 16.00–19.00: Sääʹmpõrtt, Sevettijärventie 9080

 

Oummu, koin lij vuõiggâdvuõtt dommjiõnstummša vueiʹtte jiõnsted ouddjiõnstempeeiʹv vuõssaarǥ 2.10.2023. Jiõnsteei âlgg iʹlmmted vaal-luʹvddkådda neʹttpååʹštin leʹbe teʹlfoonin mââimõõzzâst piâtnâc 22.9.2023 čiâss 16.00, što haaʹlad jiõnsted dååma.

Saaʹmi ouddoummuvaalin jiõnstemvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ lie Aanar kååʹddest 51 peiʹvved ouddâl vaalpeeiʹv jälsteei tiuʹddvälddsaž sääʹm da sij pieʹllkueiʹm.

Jiõnstemvuõiggâdvuõđ vaalin lij tääʹrǩstemnalla 4.-29.9.2023 kõskksaž ääiʹj vaal-luvʹddkååʹddest neʹttpååʹštin leʹbe teʹlfoonin di vaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteeʹjest Keväjääuʹrest (Nellimintie 1363) da Saaʹmi siidsåbbar konttrest (Sevettijärventie 9080).

 

Saaʹmi ouddoummuvaal vaal-luʹvddkåʹdd

neʹttpååʹst: vaal@saamisiidsaabbar.fi

teʹlfon: 040 447 9259


Kategoria