Arkiv

Kategoria
September 7, 2020

Saaʹmi ouddoummuvaal jiõnstempaaiʹǩin jääʹǩǩtet siâzztõõzzid, koivuiʹm cõõggât koronaviruuzz pâššnummuž

Saaʹmi ouddoummuvaal tååimtet pâʹsspeeiʹv 20.9.2020. Vaal-luʹvddkåʹdd lij jäʹrjstummšest välddam lokku jeäʹrben koronaviruuzz pâššnummuž cõggmõõžž. Jiõnstempääiʹǩest tååimat Tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjam stroiʹttel di mättʼtõs- da kulttuurministeria 14.5.2020 uʹvddem koronaviruspâššnummši cõggâmvuäʹppõõzz mieʹldd, što ainsmââʹttet vaaltååimtõõzz jäʹrjstummuž staansânji.

Fyyslaž kontaakti veäʹlttummuš

Jiõnstemšõddmõõžžâst vieʹltet âʹlddkontaaktid da jääʹǩǩtet staankõõskid. Jiõnstemsââʹjest vuäiʹtte leeʹd kueʹhtt jiõnsteei vuârstes seʹst di jiõnstemsââj åålǥbeäʹlnn vueʹrdet jiõnstemvuâr nuʹtt što ââʹnet kõõsk jeeʹres jiõnsteeʹjid. Vaaltåimmšeeʹǩǩ ääʹvee uus pueʹtti da võõidi jiõnsteeʹjid da vuäʹpste jiõnsteeʹjid hygieniasiâzztõõzzi jääʹǩǩtummšest.

Muâttmaask âânnmõš da šiõǥǥ hygienia

Vaaltåimmšeeʹǩǩ da jiõnsteei âʹnne muâttmaask jiõnstemšõddmõõžž ääiʹj. Jiõnsteei vuäitt ââʹnned jiiʹjjes muâttmaask, jiõnstempääiʹǩest vuäǯǯ ǩeʹrddmaask, jõs lij tarbb. Jiõnstempääiʹǩest jääʹǩǩtet šiõǥǥ ǩiõtt- da koossâmhygienia. Pääiʹǩest lij vuäittmõš põõssâd ǩiõđid di lie ǩiõtt-tooid da ǩeʹrddsuõrmka vuäǯǯamnalla. Jiõnstempääiʹǩ čiistât täujja jiõnstummuž ääiʹj.

Jiõnstempääiʹǩ da -ääiʹj

 

Keväjäuʹrr: Irja Jefremoff, Nellimintie 1234, čiâss 11.00 – 14.00

Njauddâm: Nuorti Reindeer, Sevettijärventie 12210, čiâss 11.00 – 14.00

Njeäʹllem: Nellimin seäʹbrrpõrtt, Siikajärventie 40, čiâss 16.00 – 19.00

Čeʹvetjäuʹrr: Sääʹmpõrtt, Sevettijärventie 9080, čiâss 16.00 – 19.00

 

Saaʹmi ouddoummuvaal-luʹvddkåʹdd

 

Saaʹmi ouddoummuvaalâst kueʹhtt võboršeeʹǩǩ


Kategoria