Saaʼmi aazztem 70-eeʼjjprääʼzneǩ

Markkân

Prääʹzneǩvuuʹdest lij markkânpäiʹǩǩ, koozz jeeʹres tuåimmjeei vuäiʹtte pueʹtted kaaupšed ouddmiârkkân ǩiõtt-tuâjaid da jeeʹres ouddsid.

Ooccâp tuåimmjeeʹjid, kook haaʹlee pueʹtted markknid kaaupšed ouddsees leʹbe čuäʹjtõõllâd tuåimmjummšes. Markkânkaaupšeeʹjid da čuäʹjtõõllâmpaaiʹǩid vaʹrrjet pääiʹǩ markkânkättsin, koid ceäggtet prääʹzneǩ-kättaz ouʹdde. Pääiʹǩ âânn seʹst pååʹrd, stuuʹl da taarb mieʹldd liâđǥ.

Pääiʹǩest peʹrrjet määus. Påʹrddmähss markkânkättsest lij 40 euʹrred/päiʹǩǩ di 60 euʹrred/päiʹǩǩ da liâdgg.

Saaʹmi siidsåbbar koontâr väldd vuâstta iʹlmmtõõttmõõžžid markknid:

kolttien.kylakokous@saamisiidsaabbar.fi

teʹl. 040 715 3680