Arkiv

Kategoria
June 24, 2024

Saaʹmi aazztummuž 75-eeʹjjprääʹzniǩ Njeäʹllmest påʹrǧǧmannu looppâst

Pueʹtted tiõrvân prääʹzkjed saaʹmi aazztummuž 75-eeʹjjprääʹzniǩ Njeällma påʹrǧǧmannu looppâst! Taʹnni šâdd 75 eeʹǩǩed tõʹst, ko saaʹmid aazzteš Čeʹvetjääuʹr, Keväjääuʹr da Njeäʹllem siidid nuuʹbb jõnn vääin seuʹrrjõsân. Ååʹn aazztummuž viiđeeʹjjprääʹzniǩ jäʹrjstet vuõssvuâra, da tõn prääʹzkjet Njeäʹllmest.

Prääʹzniǩ lij koummpeivvsaž šõddmõš, koon jäʹrjstet Pââʹzzteei Treffan Peäccamneeʹǩǩ pââʹzztem-määʹtǩ õhttvuõđâst. Šõddmõš älgg piâtnâc 23.8. šluuʹžvin Čeʹvetjääuʹr Pââʹzzteei Treffan Peäccamneeʹǩǩ ceerkvest da tõn mâŋŋa prääʹzniǩ juätkkai jeäʹǩǩesprääʹznǩin Čeʹvetjääuʹr škooulâst.

Sueʹvet lij Taar peäʹl Njauddmest mošttšluuʹžv oʹđđest čiõkkum pokoiniiʹǩǩi ääuʹd åʹrnn da čääʹccpââʹzztummuš Ǩeâuŋŋaz reeddast. Čääʹccpââʹzztummuž mâŋŋa kueʹss vuäiʹtte kõʹllʼjed Äʹvv-muʹzeeʹjest, koʹst peäss kuullâd musiikk da tobdstõõttâd muʹzei čuäjtõõzzid. Jeäʹǩǩespeeiʹv lij moʹlidvasluuʹžv Põõʹzzi Boris da Gleb ceessnest Keväjääuʹrest da jeäʹǩǩää vigilia Pââʹss Koummõhttsažvuõđ da Pââʹzzteei Treffan Peäccamneeʹǩǩ ceerkvest Njeäʹllmest.

Väʹlddprääʹzniǩ prääʹzkjet Wilderness Hotel Nellim vuuʹdest. Peiʹvv älgg prääʹzniǩ-käđđsest liturgiain pâʹsspeiʹvvtueʹlää ååuʹc ääiʹj. Liturgia mâŋŋa lij peiʹvvporrmõš hoteeʹllest da 13.30 älgg jiõčč prääʹzniǩ. Prääʹzniǩ šâdd musiikkâst da čuäjtõõzzin, koi lââʹzzen prääʹzniǩvuuʹdest lie markkân.

Prääʹzniǩ jäʹrjste Lappi ortodookslaž ceessansieʹbrrkåʹdd da Saaʹmi siidsååbbar õõutsââʹjest Sääʹmkulttuurfoondin, Äʹvv Saaʹmi muʹzeeʹjin da pääiklaž toiʹmmjeeʹjivuiʹm.

Programm täʹrǩsmâtt ǩieʹzz äiʹǧǧen!Kategoria