Arkiv

Kategoria
August 15, 2015

Vuäddsivuiʹm kuårrum võõnâs čäcca sueʹvet 22.8.

Sääʹmvuuʹd škoouʹlʼjemkõõskõõzz võõnâskuursâst raʹjješ võnnâz, koon kuårruš vuäddsivuiʹm da koon sǩiâŋkât Nuõrttsääʹmkultturfoʹndde. Vuäddsivuiʹm kuårrum võnnâz raajjmõš kooll vueʹssen vääžnai läppjum ǩiõtt-tuâi maacctemhaʹŋǩǩõʹsse. Sääʹm-muʹzei Siida da Sääʹmvuuʹd škoouʹlʼjemkõõskõs lie reâuggâm tän haʹŋǩǩõõzzâst õõutsââʹjest. Võnnâz piijât čäcca da blouslõõvât âânnmõʹšše Čeʹvetjääuʹr škooul reeddast sueʹvet 22.8 Pâʹss Treeffan Peäccamneeʹǩǩ prääʹznest. Prääʹzniǩ älgg čiâss 10 ääiʹj. Prograammest lie pääʹrnai čuäʹjtõõzz da vueʹrbbummuš di kaaʹfstõõlât Čeʹvetjääuʹr škooul škooulneeʹǩǩi pueʹrren. Pueʹtted mieʹldd prääʹznka!


Kategoria