Sääʹmkulttuurfondd

Haʹŋǩǩõõzz

Sääʹmkultturfondd plaanad da veekk čõõđ jeeʹresnallšem haʹŋǩǩõõzzid, kooi mieʹrren lij veäʹǩǩted nuõrttsääʹmǩiõl da kulttuur seillmõõžž di viikkâd ooudâs sääʹmvuuʹd jieʹllemvueʹjjid.

  • Sääʹm kultturäʹrbbvuõđ diǧitalhaʹŋǩǩõs
  • Sääʹm kultturtuʹriʹsmmhaʹŋǩǩõs
  • Täʹlvvsijdd – sääʹmkultturkõõskõs
  • Siid kueʹtt -haʹŋǩǩõs
  • Saaʹmi kueʹllšeellemkulttuur -haʹŋǩǩõs