Sääʹmkulttuurfondd

Teâtt haʹŋǩǩõõzzâst

Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – sääʹmpäärnai jiijjâsǩiõllsaž škooulpääʹljes -haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij tuärjjeed sääʹmpäärnai da -nuõri ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummuž di tuärjjeed päärnai škooulpälggaz ǩiõllpieʹzzest jiijjâsǩiõllsaž mättʼtõʹsse. Haʹŋǩǩõõzzâst nââneet sääʹmǩiõl sââʹj vuâđđmättʼtõõzzâst pilotââʹsteeʹl kueiʹmmuʹčteeʹlmaall, koin hiâlptet uʹčteeʹli tuâj kueʹrmtemvuõđ jm. peeiʹvteeʹl vuäʹmm materiaal da raajeeʹl ođđ sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž mättmateriaal, tuejjeeʹl sannõstuâj di toiʹmmjeeʹl veäʹǩǩuʹčteeʹlen mättʼtemtuâjast.

Haʹŋǩǩõõzzin haaʹleet tuärjjeed sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz vaʹlljummuž lââʹzzteeʹl säiʹmmõõttmõõžž ǩiõllpieʹzzi, paaiʹǩi da škoouli kõõskâst di tuärjjeeʹl puärrsid ǩiõlljälltummuž määŋgnallšem vaʹǯǯtõõzzin. Kueiʹmmuʹčteeʹli tuâjjan lij raajjâd ođđ tuâjjnaaʹlid, nââneed sääʹmpedagogiikk, raajjâd vuäittmõõžžid ââʹnned sääʹmǩiõl škooultuâjast da tuärjjeed paaiʹǩid päärnai sääʹmǩiõl da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõttmõõžžâst di tuejjeed õhttsažtuâj jeeʹres tuejjeeʹjivuiʹm, ouddmiârkkân Aanar kooʹddin, Sääʹmteeʹǧǧin da Sääʹm ǩiõllkaʹlddjin. Haʹŋǩǩõõzzâst haaʹleet pueʹreed sääʹmǩiõllsaž uʹčteeʹl tuâjast piʹrǧǧummuž lââʹzzteeʹl verddsažtuärj uʹčteeʹli kõõskâst da saakkummuž jeeʹres toiʹmmjeeʹji kõõskâst.

Haʹŋǩǩõsäiʹǧǧ lij 1.3.2021 – 23.6.2023

Haʹŋǩǩõõzz tuärjjad Lääʹddjânnam Kulttuurfondd.