Sääʹmkulttuurfondd

Kueiʹmmuʹčteeʹl

Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – sääʹmpäärnai jiijjâsǩiõllsaž škooulpääʹljes -haʹŋǩǩõõzzâst lie tuâjast kueʹhtt haʹŋǩǩõstuâjjla, kook toiʹmmje kueiʹmmuʹčteeʹlen. Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle -haʹŋǩǩõõzzâst pilotââʹstet kueiʹmmuʹčteeʹl tooim, kååʹtt lij rajjum hiâlpeed sääʹmǩiõl uʹčteeʹl tuâj di smeʹllkâʹtted vaʹlljeed sääʹmǩiõllsaž škooulpälggaz. Haʹŋǩǩõõzz äiʹǧǧen kueiʹmmuʹčteeʹl ǩiččlâʹdde jeeʹresnallšem õhttsažuʹčteeʹlvuõđ da seämmaäiggsažuʹčteeʹlvuõđ maallid nuʹtt âʹlddmättʼtõõzzâst ko še ougglõsmättʼtõõzzâst. Lââʹssen kueiʹmmuʹčteeʹl toiʹmmje õhttsažtuâjast jeeʹres toiʹmmjeeʹjivuiʹm (ouddm. ǩiõllpieʹzz, škooul, kåʹdd, Sääʹmteʹǧǧ, puärraz dno.) di reâugga mättmateriaalivuiʹm ooudâsviiǥǥeeʹl vuäʹmm materiaalid da raajeeʹl ođđ materiaalid. Mättmateriaaltuâjast tuejjeep õhttsažtuâj Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkonttrin. Kueiʹmmuʹčteeʹli toiʹmmjemvuʹvdden lij Aanar kåʹdd.

Image
Image

Leäm Anna-Katariina leʹbe Riiǥu Ääʹnn Veikko Äännaž da toiʹmmjam haʹŋǩǩõõzzâst kueiʹmmuʹčteeʹlen. Leäm šõddâm kueiʹtǩiõllsaž piârrjest Čeʹvetjääuʹrest dommǩiõllân sääʹmǩiõll da lääʹddǩiõll. Leäm jååttam ǩiõllpieʹzzest vuõssmõs ǩiõllpieʹssǩiõččlâsttmõõžž äiʹǧǧen 1990-lååǥǥ looppâst.

Väʹʒʒem vuâđđškooul Čeʹvetjääuʹrest da lookkjiškooul Âʹvvlest valmštõõveeʹl pâʹjjmättʼtõõttjen eeʹjj 2014. Nuʹtt vuâđđškooulâst ko še lookkjiškooulâst loʹǩǩem sääʹmǩiõl jieʹnnǩiõllân. Ååʹn leäm škooultõõzz peäʹlest pedagogiikk kandidaatt da leäm spraavâm uʹčteeʹl pedagooglaž määttaid eeʹjj 2021 aaunâsuʹčteeʹl ââʹntemvuõđ vääras. Pueʹttivuõđâst ooudâst lie võl pedagogiikk maisteeʹr määtt.

Anna-Katariina toiʹmmai kueiʹmmuʹčteeʹlen haʹŋǩǩõõzz loopp räjja 23.6.2023.

Leäm Hanna-Maaria leʹbe Ǩiuʹrrel Ååʹll Hanna-Määrjaž da leäm šõddâm Âʹvvlest. Ååuʹc eeʹǩǩed mââiårra altteem muu sääʹmǩiõllsaž škooulpälggaz Sääʹmvuuʹd škoouʹlʼjemkõõskõõzz eeʹjj piʹštti nuõrttsääʹmǩiõl da -kulttuur määttaivuiʹm. Tõn mâŋŋa leäm lookkâm ouddpeâmm da ooudääm muu ǩiõlltääid ouddmiârkkân musiikk veäkka.

Toiʹmmjem õõut eeʹjj sääʹmǩiõl uʹčteeʹlen Uccjooǥǥ ougglõshaʹŋǩǩõõzzâst (Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõs) da kueʹhtt eeʹjj sääʹmǩiõl uʹčteeʹlen Čeʹvetjääuʹr škooulâst. Ååʹn leäm serddjam sääʹmǩiõl uʹčteeʹl tuâjast tän haʹŋǩǩõõzz kueiʹmmuʹčteeʹlen.

Hanna-Maaria toiʹmmai kueiʹmmuʹčteeʹlen pâʹsslâšttâm-mannu loopp räjja.