Sääʹmkulttuurfondd

Sääʹm kultturäʹrbbvuõđ diǧitalhaʹŋǩǩõs

Sääʹmkultturfondd vuäǯǯai Muʹzeikonttrest eeʹjj 2013 veäʹǩǩvuõđ Saaʹmi kultturpreddan diǧitemhaʹŋǩǩõõzz vääras. Haʹŋǩǩõs aaʹlji 1.8.2013 da puuđi 31.12.2014.

Haʹŋǩǩõõzz ääiʹj oʹcceš oummuid, koin lie sääʹmsnimmldõõǥǥ, fiiʹlm leʹbe jeeʹres dokumeentt. Haʹŋǩǩõõzz ääiʹj diʹǧiʹtteš pâʹjjel 1000 snimldõkkâd, gaʹzeâʹtčuõpptõssâdd da jeeʹres äʹššǩeʹrjjed skanner veäkka. Snimldõõǥǥ lie jäänmõsân 1940-1970 looǥǥi kõõskâst, måttam lie tän ooudab leʹbe oođab snimldõõǥǥ. Tän lââʹssen diʹǧiʹtteš viidia, kook jäänmõsân mainste Čeʹvetjääuʹr škooul šõddmõõžžin 1980-1990 looǥǥin.

Diǧitum dokumeentt lie arkivjum da looggtõllum Sääʹmkultturfoondest, da arkiv viikkât Sääʹmkultturkõõskõʹsse teʹl ko tõt lij rajjum valmmša. Alggveärlaž snimldõõǥǥ da jeeʹres dokumeentt lie vuäʹmsteejai huâđast. Snimldõõggi diʹǧitem veäkka täävtõsân lij noorrâd da ruõkkâd säʹmmlai kultturpreddan puõʹtti puõlvvõõǥǥid.