Sääʹmkulttuurfondd

Jeälas sääʹmǩiõll! -pirstemǩeâlbb 4.2.–4.3.2022

Sääʹmkulttuurfoond vaaldšmem Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – sääʹmpäärnai jiijjâsǩiõllsaž škooulpääʹljes -haʹŋǩǩõs reäšš Jeälas sääʹmǩiõll! -pirstemǩeâlb sääʹmǩiõl ǩiõllpieʹzzi päärnaid da pukid sääʹmǩiõl mättʼtõõttjid (ml. Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõõzz mättʼtõõttjid). Teeʹmmen lij teâđast sääʹmǩiõll.

Image

Päärna da nuõr peäʹsse mušttled čeäppõstuâjaivuiʹm, mõõn diõtt sääʹmǩiõl mainstummuš, mättʼtõõttmõš, ǩeeʹrjtummuš, läullmõš leʹbe lookkmõš lij hääʹsǩ leʹbe mõõn diõtt jiõčč tuʹǩǩad da haaʹlad mättʼtõõttâd, mainsted leʹbe mäʹhtt-ne ââʹnned sääʹmǩiõl. Pirstemǩeâlb pohttõõzzid vueiʹtet pueʹttivuõđâst vueiʹnned ouddmiârkkân penaalin, peelǥteeʹjin leʹbe PopSockeeʹttin.

Ǩeâlb vuâkkõõzz:

• Tuâj šorradvuõtt lij A4
• Teknikk iʹlla meäʹrtõllum
• Čeäppõstuâj tuâkka nõmm, ââʹǩǩ, škooul/Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs, õhttvuõtt-teâđ (jiijjâs/huõlteei teʹlfon-nââmar, addrõs, jiijjâs/huõlteei neʹttpååʹštaddrõs)
• Skaʹnnʼjum čeäppõstuâj âʹlǧǧe vuõltteed neʹttpååšta: anna-katariina.feodoroff(at)kolttasaamelaiset.fi

Ǩeâlbbjoouk:

• Ǩiõllpieʹss–ouddškooulneeʹǩǩ
• 1.–3. klass
• 4.–6. klass
• Pââibužškooul da lookkjiškooul

Päʹlǩǩõõzz:

• Ǩeâlb päʹlǩǩõssân jueʹjjet juõʹǩǩ ǩeâlbbjoouk pueʹrmõs tuâj čeäppõsnekka meäʹccpuäkkanj.
Ärvvtõõllâmjoukk:
• Čeäppõstuâjaid ärvvtââll ärvvtõõllâmjoukk, koʹst lie mieʹldd nellj oummu: Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle -haʹŋǩǩõõzz kueiʹmmuʹčteeʹl Anna-Katariina Feodoroff da Hanna-Maaria Kiprianoff, sääʹmčeäppõsneǩ Erja Wiltse di karttčeäppõspeâmmai Sirkka Kukkohovi.

Vuõiʹttji õlmmeem da čeäppõstuâjai ââʹnnem:

• Čeäppõstuâjaid da ǩeâlb vuõiʹttjid õlmmeet Aanar kååʹdd škoouli õhttsaž kulttuurpeeiʹv tän ǩiiđ(jõs koronavueʹǩǩ oudd jäʹrjsted). Tän õõl ǩeâlb čeäppõstuâjaid čuäjtõõlât Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle -haʹŋǩǩõõzz neʹttseeidain.
• Sääʹmkulttuurfoond vaaldšmem Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – sääʹmpäärnai jiijjâsǩiõllsaž škooulpääʹljes -haʹŋǩǩõs vuäitt ââʹnned ǩiõlbbu vuässõõttji čeäppõstuâjaid neʹttseeidain da jeeʹres haʹŋǩǩõõzz puuʹtʼtem materiaalin da teäʹddemouddsin. Õlmstõttum čeäppõstuâjain jeäʹt mahssu jeeʹrab päʹlǩǩõõzz.
• Čeäppõstuâjaid jeäʹt maacctuku. Čeäppõstuâjai vuõiggâdvuõđ serddje obbnes Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – sääʹmpäärnai jiijjâsǩiõllsaž škooulpääʹljes -haʹŋǩǩõʹsse / Sääʹmkulttuurfoʹndde. Sääʹmkulttuurfondd da Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle -haʹŋǩǩõs jie uuʹd čeäppõstuâjai vuõiggâdvuõđid kuälmad vueʹsspieʹlid raajji lååʹvtaa.

Lââʹssteâđ:

Anna-Katariina Feodoroff,
Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – sääʹmpäärnai jiijjâsǩiõllsaž škooulpääʹljes -haʹŋǩǩõs, kueiʹmmuʹčteeʹl
teʹl. 050 553 1883
neʹttpååʹšt: anna-katariina.feodoroff@kolttasaamelaiset.fi