Sääʹmkulttuur

Täʹlvvsijdd

Täʹlvvsijdd tuämmji õhttõõzz noorrâm pirrõssân. Piârri jälste ǩieʹzzid kueʹlšeeʹllemvuuʹdin da sij jäälõʹtte Jiõŋŋmiâr reeddaid leʹbe mieʹrre lueʹštti jooǥǥi reeddaid, koozz ruõʹpsses vueʹǯǯ da pueidak luõzz kaggõʹtte koođđâd. Čâhčča sij siʹrdde jälstemsõõʹjid jaauʹri reeddaid da måttmešt piârrji ǩieʹsspääiʹǩ še saʹtte leeʹd  jaauʹri reeddain.

Kõskktaaʹlvi sääʹmpiârri kuuitâǥ noorõʹtte õhttsaid täʹlvvsiidid.

Täʹlvvsiidpäiʹǩǩ leäi vaʹlljuum nuʹtt što, toʹben leʹjje šiõǥǥ täʹlvvkuäivaspääiʹǩ puõccuid da puäʹlddem-muõr riʹttjemnalla kõummsi da poǥodai vuâstta skammpoddân.

Täʹlvvsiidâst säʹmmla vueiʹnnlõʹtte kuuʹǩǩ ääiʹj sizz ruåđees da naʹzvaanid. Tõt leäi  luâđlummus päiʹǩǩ vaajted saaǥǥid da mainsted mainnsid, kook leʹjje noorrjam pirr eeʹjjest.

Kõskktälvva sij voddõʹtte kueʹssjed kueiʹmm kueiʹmstes åʹrnn leʹbe noorõõttâd mainnsi mainstem jeäʹǩǩäid, kâʹdded leuʹdd äʹrbbvuõđ, siõrrad da lääuleed. Täʹlvv podd iʹllääm pâi hääʹsǩõõttâm äiʹǧǧ ǥu tâʹl sij feʹrttje taammâd vuâjjamjieʹrjid, meäccjed da riâššâd siidsåbbrid, sij raʹjje še jiânnai veärstõõzzid da kuõrru pihttsid ǩiõtt-tuâjjan põõrti sǩeeʹrmest puõʹtti ekka.

Image
Image