Arkisto

Kategoriat
24 toukokuun, 2021

Hanna-Maaria Kiprianoff Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – koulupolkuhankkeen kumppanuusopettajaksi

Kolttakulttuurisäätiön Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – kolttasaamelaisten lasten omakielinen koulupolku -hankkeen osa-aikaiseksi hanketyöntekijäksi on valittu sevettijärveläinen Hanna-Maaria Kiprianoff. Hanketyöntekijä toimii hankkeessa kumppanuusopettajan nimikkeellä.

Kielitaitoinen Kiprianoff on opiskellut saamelaista varhaiskasvatusta ja hänellä on  työkokemusta kielipesätyöskentelystä ja etäopettamisesta. Kiprianoff toimii tällä hetkellä Sevettijärven koulun koltansaamen opettajana.

Kaksivuotisen Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – kolttasaamelaisten lasten omakielinen koulupolku -hankkeen tavoitteena on lisätä kolttasaamelaisten lasten ja nuorten kielellisten oikeuksien toteutumista ja tukea lasten koulupolkua kielipesästä kohti omakielistä opetusta Inarin kunnan alueella.

Hankkeessa vahvistetaan koltansaamen kielen asemaa perusopetuksessa pilotoimalla kumppanuusopettajamalli, jolla helpotetaan opettajien työn kuormittavuutta mm. tuottamalla koltansaamenkielistä ja kulttuurinmukaista oppimateriaalia, tekemällä sanastotyötä ja toimimalla apuopettajana opetustyössä. Hankkeen tavoitteena on rohkaista vanhempia ja lapsia valitsemaan koltansaamenkielinen kouluopetus ja tukea koteja arjen käytännön haasteissa. Kumppanuusopettaja lisää tietoisuutta, yhteistyötä ja verkostoitumista kotien, koulujen ja kielipesien välille ja madaltaa siten kynnystä koltansaamen kielenopiskelua kohtaan.

Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – kolttasaamelaisten lasten omakielinen koulupolku -hanketta tukee Suomen Kulttuurirahasto.

 


Kategoriat