Kolttakulttuurisäätiö

Hallinto

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu yhdeksän jäsentä. Vähintään viiden jäsenen on oltava saamelaissyntyisiä Suomen kansalaisia. Säätiön hallituksessa ovat edustettuina Näätämön ja Nellim-Keväjärven alueen kolttien kyläkokoukset, Saamelaiskäräjät, Saamelaismuseosäätiö – Sámi Museum, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Inarin kunta, Ortodoksinen kirkko ja Metsähallitus sekä kolttien luottamusmies. Säätiön hallitus kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Vuosiksi 2018–2020 hallituksen jäseniksi on nimetty seuraavat henkilöt:

Feodoroff Veikko, luottamusmies (puheenjohtaja)
Hänninen Heidi, Nellim-Keväjärven alueen kolttien kyläkokous (varapuheenjohtaja)
Wesslin Heini, Näätämön alueen kolttien kyläkokous
Jääskö Neeta, Saamelaiskäräjät
Feodoroff Erkki, Saamelaisalueen koulutuskeskus
Valkonen Sari, Saamelaismuseosäätiö – Sámi Museum
Pekkala Aslak, Inarin kunta
Pietarinen Rauno, Ortodoksinen kirkkoneuvosto
Tuovinen Tarja, Metsähallitus