Museot

Perinnetalo

Kolttien perinnetalo Sevettijärven kylässä esittelee kolttasaamelaisten perinteitä ja kulttuuria. Sevettijärvi on Suomen kolttakulttuurin keskus sekä asukasmääränsä että kulttuurin säilymisen puolesta.

Kolttien perinnetalon perusnäyttelyn esineet, filmit, valokuvat ja tekstit kertovat Sevettijärvi-Näätämön alueen kolttasaamelaisten historiasta. Kolttien perinnetalo toimii vanhassa kolttatalossa. Suomen valtio rakennutti Inarin kunnan itäosiin monia vastaavanlaisia taloja 1940-luvun lopussa, kun Petsamosta talvisodan aikana evakkoon lähteneille kolttasaamelaisille osoitettiin asuinpaikkoja Suomen puolelta. Sevettijärvelle asettui lähinnä Suonikylän kolttia, ja heitä varten alueelle rakennettiin yhteensä 52 kolttatilaa.

Perinnetalo edustaa sodanjälkeisen asuttamisen aikaista tyyppitaloa, jonka suunnittelussa huomioitiin myös kolttien rakennusperinteet. Perinnetalona toimiva punainen tupa sijaitsi alun perin Kirakkajärvellä. Tuvan lisäksi tilaan kuului varastorakennus. Tila jäi kuitenkin asuttamatta ja tyhjillään ollut tuparakennus siirrettiin nykyiselle paikalleen 1990-luvun alussa.

Kolttien perinnetalon osoite:
Sevettijärventie 9041
99930 Sevettijärvi

perinnetalo