Arkisto

Kategoriat
27 toukokuun, 2022

Jeälas sääʹmǩiõll! -piirustuskilpailun palkintojenjako Sevettijärvellä 24.5.2022

Kielipesästä kouluun – kolttasaamelaisten lasten omakielinen koulupolku -hanke järjesti Jeälas sääʹmǩiõll! (Eläköön koltansaame!) -piirustuskilpailun koltansaamen kielipesien lapsille sekä kaikille koltansaamen opiskelijoille peruskoulusta lukioon 4.2.2022–4.3.2022. Piirustuskilpailussa oli neljä sarjaa: I sarja: kielipesä-eskarit, II sarja:1.–3. luokka, III sarja: 4.–6. luokka ja IV sarja: yläaste-lukio. Kilpailuun osallistui yhteensä 13 työtä ensimmäisestä, toisesta ja kolmannesta sarjasta, yläasteelta ja lukiosta osallistujia ei ollut.

Teemana piirustuskilpailussa oli koltansaamen kieli: miksi koltansaamen kielen puhuminen, opiskelu, kirjoittaminen, laulaminen tai esimerkiksi lukeminen on hauskaa tai miksi itse tykkää ja haluaa opiskella tai puhua koltansaamea. Tekniikka työssä oli vapaa.

Kilpailussa tuomareina toimivat Kielipesästä kouluun -hankkeen kumppanuusopettajat Anna-Katariina Feodoroff ja Hanna-Maaria Kiprianoff, kuvataidekasvattaja Sirkka Kukkohovi sekä kolttasaamelainen taiteilija Erja Taskinen. Kilpailun raati kokoontui etäyhteydellä 28.3.2022. Raati arvioi jokaisen kilpailutyön suhteessa kilpailun teemaan ottaen huomioon myös esimerkiksi tekniikan, tarinallisuuden, värien käytön sekä omaperäisyyden.

Piirustuskilpailun palkinnot jaettiin Inarin kunnan koulujen koltansaamen opiskelijoiden yhteisessä työpajapäivässä Sevettijärvellä 24.5.2022. Jokainen osallistuja sai kunniakirjan, jossa oli henkilökohtaista palautetta työstä. Tämän lisäksi jokainen osallistuja sai myös kannustuspalkinnon koltansaamenkielisen kirjan muodossa. Kaikki kirjapalkinnot tulivat lahjoituksena Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimistosta.

Piirustuskilpailun palkinnot tulivat lahjoituksena Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimistosta.

I sarjan (kielipesä-eskarit) voittajaksi valikoitui Sevettijärven kielipesän Ǩiuʹrrel Harjun taideteos. Ǩiuʹrrelin teos on tarinallinen, ja siinä on elävästi kuvailtu, kuinka koltansaame on osa päivittäistä elämää. Työssä on myös paljon hienoja yksityiskohtia, jotka täydentävät kuvan tarinaa. Palkinnoksi Ǩiuʹrrel sai metsävyön ja uuden koltansaamenkielisen aapisen, Jääkk-njaal aabbâs.

Ǩiuʹrrel Harjun voittajatyö. “Tässä on Sevettijärven kylän kota, jossa Ǩiuʹrrel on käynyt kielipesäkavereiden ja kielipesän hoitajien kanssa. Kuvassa näkyy kylän kodan lisäksi Ǩiuʹrrel, kaveri ja hoitaja. Yksi kaveri on nukkumassa. Kodan päällä on lintu. ”Koltan kieli on paras, kun voi sanoa tiõrv ja kaampâr, ne on parhaat sanat”, sanoi Ǩiuʹrrel.

II sarjan (1.–3. luokka) voittajaksi valikoitui Sevettijärven koulun 2-luokkalaisen Anette Aikion taideteos. Aneten teos on erittäin hyvin onnistunut ja vastaa kilpailun teemaan, Eläköön koltansaame, erinomaisesti. Aneten työn värimaailma tulee saamenväreistä, siinä on paljon monenlaista symboliikkaa esimerkiksi tähdissä, raketissa ja sateenkaaressa. Teos kokonaisuudessaan herättää paljon tunteita, ja kokonaisvaikutelma luo kuvaa tajunnanräjäyttävästä koltansaamen tunnista. Palkinnoksi Anette sai metsävyön ja Luõmmum meäʹcc -kirjan.

Anette Aikion voittajatyö, joka synnyttää mielikuvan tajunnanräjäyttävästä koltansaamen tunnista.

II sarjassa raati päätti jakaa myös kolme kunniamainintaa erittäin onnistuneista töistä. Kunniamaininnat menivät Saana Talvitielle (2. luokka) ja Emmi Korhoselle (3. luokka) Sevettijärven koulusta sekä Minttu Kiviniemelle (1. luokka) Ivalon ala-asteen koulusta. Saanan työssä on mukana monia eri asioita ja oma kokemus näkyy työssä selvästi. Hän on nostanut teoksessaan esille itselleen merkityksellisiä asioita sekä piirtänyt taidokkaasti karttakuvan, johon on nimennyt Näätämön ja Sevettijärven kolttakylät. Taideteoksessa näkyvä kirjakin on tunnistettavissa Muu vuõssmõs sääʹmǩeʹrjj -oppikirjaksi. Saanan teos on monipuolinen ja vastaa erittäin hyvin kilpailun Eläköön koltansaame -teemaan.

Saana Talvitien piirustus, joka ansaitsi kilpailussa kunniamaininnan. Saana on piirtänyt taidokkaasti kartan, jossa näkyy kaksi kolttakylää.
Emmi Korhosen teos ansaitsi kilpailussa myös kunniamaininnan. Emmin työssä on mielenkiintoista maalauksellisuutta.

Emmin teoksessa on käytetty rohkeasti värejä. Hänen työssään on tarinallisuutta sekä hienoja yksityiskohtia hänelle merkittävistä asioista. Emmi on tehnyt tarkkoja havaintoja ja tuonut omaa kokemustaan esiin erinäisten elementtien, kuten sydänsaamenlipun, porojen ja helposti tunnistettavissa olevan oppikirjan kautta. Emmin teos vastaa erittäin hienosti Eläköön koltansaame -teemaan.

Mintun teos on ajatuksia herättävä ja se antaa tilaa monenlaisille ajatuksille. Työssä on käytetty täysin erilaista tekniikkaa kuin muissa teoksissa ja se pysäyttikin erilaisuudellaan. Teoksen elementit on sommiteltu kauniisti ja koltansaamen kieli näkyy työssä. Teoksesta syntyy monenlaisia mielikuvia ja siitä voi tehdä monia erilaisia tulkintoja, esimerkiksi raadin se sai pohtimaan porojen korvamerkkien leikkoja, helmikuvioita ja erilaisia koristuksia esimerkiksi laukunleuoissa, vöissä tai ikoneissa. Kokonaisuudessaan Mintun teos on jo valmis juliste.

Myös Minttu Kiviniemen teos ansaitsi kilpailussa kunniamaininnan. Mintun teos pysäytti erilaisuudellaan ja se on kuin valmis juliste.

Saana, Emmi ja Minttu saivat palkinnoksi Luõmmum meäʹcc ja Siʹlbbseiʹbb rieʹmjj -kirjat.

III sarjassa (4.–6. luokka) raati päätti jakaa kaksi pääpalkintoa. Palkinnot menivät Ivalon ala-asteen koulun 5.-luokkalaisille Riku Fofonoffille ja Ville Tarkiaiselle. Riku ja Ville olivat molemmat lähestyneet teemaa kalastuksen kautta, mutta raatiin teokset tekivät vaikutuksen eri tavoin.

Rikun teos on hienosti toteutettu, graafinen ja selkeä. Työssä mieleenpainuvaa on modernin ja perinteen yhdistäminen: määccaǩ, koipihousut, nutukkaat, erilaiset moottorikelkat ja pulkka reen sijaan. Teoksessa on panostettu yksityiskohtaiseen ja tarkkaan työhön. Rikun teos vastaa hyvin Eläköön koltansaame -teemaan ja on monikäyttöinen sekä painotuotteena että kuvituksena.

Villen työ on tarinallinen teos, johon on helppo samastua. Työssä on hienoja yksityiskohtia, kuten kelkan telan telalaput. Teoksessa mieleenpainuvaa on teoksen kolme maailmaa: vedenalainen maailma, maanpäällinen maailma ja taivas. Ansiokasta työssä on myös koltansaamen kielen arkinen käyttö. Villen teos vastaa hienosti Eläköön koltansaame -teemaan.

Riku Fofonoff ansaitsi piirustuskilpailussa sarjassaan ensimmäisen sijan. Rikun teos on graafinen ja selkeä, ja sitä voisi käyttää esimerkiksi kuvituksessa.
Myös Ville Tarkiaisen työ ansaitsi sarjassaan ykkössijan. Mieleenpainuvaa teoksessa ovat sen kolme maailmaa sekä koltansaamen kielen arkinen käyttö.

Riku ja Ville saivat palkinnoksi metsävyöt ja Jeäʹrmmpääʹǩǩ peiʹvvǩeʹrjj -kirjat.

Kaikki kilpailuun osallistuneet työt olivat todella upeita taideteoksia, ja niitä voidaankin tulevaisuudessa nähdä erilaisissa tuotoksissa. Osasta kilpailuun osallistuneista töistä Kielipesästä kouluun -hanke painatti kolmea erilaista t-paitaa sekä tuubihuiveja, joissa on yhdistetty kolmea eri taideteosta. Työpajapäivään osallistuneet, lapsista aikuisiin, saivat itselleen tuubihuivin sekä itselleen mieluisan t-paidan. Myös kielipesän ja päivähoidon lapset ja aikuiset saivat itselleen t-paidat ja tuubihuivit. Painotuotteiden tarkoituksena on tuoda koltansaamen kielelle ja kulttuurille näkyvyyttä lasten silmin.


Kategoriat