Arkisto

Kategoriat
helmikuu 8, 2016

Juuriommelveneen valmistuksesta kertova raportti julkaistiin Siidan nettisivuilla

Saamelaismuseo Siida ja Saamelaisalueen koulutuskeskus aloittivat yhteistyöhankkeen syksyllä 2014 mahdollistaakseen perinteisen kolttasaamelaisen juuriommellun veneen valmistamisen. Valmistunut raportti kertoo hankkeen etenemisen vaihe vaiheelta ja se löytyy tällä hetkellä suomeksi ja englanniksi Siidan kotisivuilta. Suomenkielinen raportti löytyy täältä.

Hankeen tavoitteena oli palauttaa kadonnutta käsityötaitoa ja dokumentoida veneen tutkimus- ja rakennusvaiheet sekä vielä olemassa olevat kolttasaamelaisten muistijäljet veneen valmistamisesta ja käytöstä.

T. I. Itkosen arvion mukaan vielä 1900-luvun alussa kolttasaamelainen vene rakennettiin kokonaan nauloitta.

Kolttasaamelaiset ovat Suomen saamelaisten pienin ryhmä, jonka perinteiset elinkeinot ovat kalastus ja poronhoito. Heidän perinteinen vuotuiskiertonsa pääsääntöisesti mukaili erialueiden kalastusmahdollisuuksia. Kolttasaamelainen käsityöperinne liittyy muiden saamelaisryhmien tavoin vahvasti elannon hankkimiseen, siitä hyvänä esimerkkinä on vene, jonka sidostekniikkana on käytetty juuriompelua.


Kategoriat