Arkisto

Kategoriat
13 tammikuun, 2016

Koltansaamen kielen seminaari 27.1.2016 Sevettijärvellä

Sámi Giellagáldu järjestää koltansaamen kielen seminaarin Sevettijärven koululla keskiviikkona 27.1.2016 kello 10.00 alkaen. Seminaarissa kuullaan ajankohtaista tietoa eri hankkeista, jotka koskevat koltansaamen kieltä.

Tarkoituksena on jakaa koltansaamen kielen käyttäjille ja kielestä kiinnostuneille tietoa siitä, millaisia hankkeita kielen parissa on käynnissä ja miten niiden tuloksia voidaan hyödyntää niin arkielämän kielenkäytössä kuin kielen tutkimuksessa.
Seminaaripäivän päätteeksi koltansaamenkielen puhujat pääsevät ääneen ”Mäʹhtt säärnam säämas” -kielityöpajassa, jossa käsitellään koltansaamen arkikielessä käytössä olevia sanoja.

Giellagáldu on Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien yhteistyöhanke, joka toimii Saamelaiskäräjien parlamentaarisen yhteistyöelimen, Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston, alaisuudessa. Hanke käynnistyi 1.8.2015 ja päättyy 31.5.2018. Giellagáldu-hanke rahoittaa yhteispohjoismaisen saamen kielen ammatti- ja resurssikeskuksen Sámi Giellagáldun (Saamen Kielikaltio) toiminnan.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Lisätietoja: Terhi Harju, koltansaamen kielityöntekijä, Sámi Giellagáldu, terhi.harju@samediggi.fi, p. 040 671 9534

Ohjelma:

10.00 – 10.05 Seminaarin alkusanat

10.05 – 10.35 Giellagáldu-hankkeen toiminnan ja tulosten esitteleminen koltansaamen kielen osalta Tiina Sanila-Aikio, puheenjohtaja, koltansaamen kielijaosto

10.35 – 12.15 Koltansaamen dokumentaatiohanke ja sen tulokset – miten ne tuovat aineiston kolttien ja kielestä kiinnostuneiden saataville ja miten aineistoa voidaan hyödyntää koltansaamenkielen elvytyksessä ja koltansaamen kirjakielen normituksessa? Professori Matti Miestamo, dosentti Eino Koponen, sekä tutkijat Markus Juutinen ja Tuomas Koukkari, Helsingin yliopisto

12.15 – 13.00 Lounastauko

13.00 – 14.00 Koltansaamen elvytys kieliteknologia-avusteisen kielenoppimisohjelmien avulla sekä mallin ja ohjeiden laatiminen menetelmän siirtämiseksi toisiin uhanalaisiin kieliin –hankkeen tähänastiset tulokset – ja miten kielenkäyttäjät voivat niitä hyödyntää Tohtori-tutkija Jack Rueter, Helsingin yliopisto

14.00 – 14.30 Kahvitauko

Koltansaamenkielinen musiikkiesitys Sevettijärven koululaiset

14.30 – 15.00 Koltansaamen kielen sananjohtaminen Miika Lehtinen, Oulun yliopisto, Giellagas-instituutti

15.00 – 16.00 Kolttasaamelaisen musiikkiperinteen tutkimushanke – mitä kielenkäyttäjät ja kielestä kiinnostuneet voivat oppia leuʹdd-teksteistä? Tutkija Marko Jouste, Oulun yliopisto

16.00 – 17.00 Mäʹhtt säärnam säämas – kielityöpaja koltansaamen kielen puhujille ja kielestä kiinnostuneille


Kategoriat