Kolttakulttuuri

Kolttien kyläkokous

Kolttien kyläkokous on ikivanha kolttasaamelaisten itsehallintojärjestelmä ja tämä ikiaikaisiin perinteisiin pohjautuva järjestelmä on enää käytössä vain Suomessa.

Kyläkokouksissa kutsuttiin koolle perinteisesti yhteisön jäsenet aina kun yhteisölle merkittävistä asioista päätettiin. Kokoukset pidettiin perinteisesti talviaikaan talvikylissä, kun koko yhteisö oli jälleen kokoontunut yhteen kesäpaikoiltaan.

Kyläkokouksissa, joita johti kylän vanhin, perinteisesti päätettiin poronhoitotöistä, kalastusalueista ja asioista. Siellä ratkaistiin myös riitoja esim. kalastus- ja eränkäyntiasioissa. Kyläkokous oli käräjiin verrattava elin, jossa ratkaistiin lisäksi rikosasioita ja langetettiin tuomioita, joista ankarin lienee ollut karkotus. Euroopassa yleisesti tällaiset maaseudun tapaoikeuteen verrattavat järjestelmät olivat alkaneet hävitä kuninkaan- ja kirkonvallan vahvistuessa 1200-luvulta lähtien, kun ns. maalaisoikeutta alettiin kodifioida kuninkaiden ja kirkonmiesten toimesta oikeuskirjoiksi.

Toisen maailmansodan päätyttyä Kolttien kyläkokoukset saivat laintasoisen aseman Suomessa, kun kolttalaki säädettiin vuonna 1955. Kyläkokous onkin nykyään kolttasaamelaisten tärkein päätöksentekoelin, jossa käsitellään kolttaneuvostojen ja luottamusmiehen (eli entisen kylän vanhimman) valmistelemat asiat.

Nykypäivän Kyläkokoukset

Kyläkokouksia pidetään nykyään Nellim-Keväjärven ja Näätämön koltta-alueilla. Molemmilla koltta-alueilla on omat kolttaneuvostot. Kyläkokouksessa käsitellään kolttalain mukaan esitykset ja lausunnot kolttasaamelaisten elinkeinoja ja elinolosuhteita koskevissa laajakantoisissa tai periaatteellisissa asioissa. Kokouksissa valitaan myös kolttaneuvoston jäsenet ja varajäsenet sekä vaalilautakunnan luottamusmiehet joka kolmas vuosi vaaleja varten. Luottamusmiesvaaleissa äänioikeutettuja ovat Inarin kunnassa asuvat täysi-ikäiset kolttasaamelaiset sekä heidän aviopuolisonsa.

Luottamusmies kaudella 2018-2020:
Veikko Feodoroff
Puh. 050 396 1297
veikko.feodoroff(at)kolttasaamelaiset.fi

Luottamusmiehen sihteeri:
Terhi Harju
Puh. 040 715 3680

Yhteystiedot
Kolttien kyläkokous
Sevettijärventie 9080
99930 Sevettijärvi

kolttien.kylakokous@saamisiidsaabbar.fi

Aineistot ja linkit