Arkisto

Kategoriat
helmikuu 16, 2022

Kolttien kyläkokoukset helmikuun lopulla Nellimissä ja Sevettijärvellä

Helmikuun viimeisenä viikonloppuna järjestetään kolttasaamelaisten perinteiset kyläkokoukset Nellimissä lauantaina 26.2. ja Sevettijärvellä sunnuntaina 27.2.

Koronapandemian vuoksi kokouksissa noudatetaan erityistä varovaisuutta tartuntariskin estämiseksi. Kokoukseen ei tule osallistua, mikäli on lieviäkään sairastumiseen viittaavia oireita. Kokouksissa noudatetaan turvavälejä, hyvää käsihygeniaa ja käytetään kasvomaskeja. Kasvomaskeja on saatavilla kokouspaikassa.

Kokouksissa käsitellään Kolttien kyläkokouksen viime vuonna teettämää esiselvitystä kolttalain tarkoituksen toteutumisesta ja kolttien asiainhoidon organisaation asemasta ja tehtävistä kolttalain mukaisissa maansaanti- ja luovutuslupa-asioissa. Selvityksen laatija kertoo kokouksissa työn tekemisestä. Kokouksissa keskustellaan esiselvityksestä ja päätetään jatkosta.

­-­ Toivon, että kolttasaamelaiset lähtevät aktiivisesti mukaan alueensa kyläkokouksiin, näissä tiedotetaan ja keskustellaan sekä päätetään meille tärkeistä asioista. Kolttien kyläkokouksen asema on kolttalaissa lakitasolle kirjattu ja takaa meille oikeudet tuulla kuulluksi meitä koskevissa merkittävissä ja laajakantoisissa asioissa. Kolttasaamelaisten alkuperäiskansa-asema nykyisessä oikeuskehityksessä vahvistaa rooliamme asioitamme koskevissa neuvotteluissa, sanoo kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff.

Kokouksissa on mahdollisuus keskustella myös viime vuoden loppupuolella työnsä aloittaneen Saamelaisten totuus- ja sovintokomission työstä sekä työhön liittyvän psykososiaalisen tuen järjestämisestä. Paikalla kokouksissa on komission puheenjohtaja Irja Jefremoff.

Lisäksi kokouksissa käydään läpi ajankohtaiset ilmoitus- ja tiedotusasiat, mukaan lukien mm. suunnitelma rajavyöhykkeen kaventamisesta koltta-alueella, viime vuonna valmistuneet Vätsärin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma ja saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma sekä Kolttakulttuurisäätiön ajankohtaiset asiat.

 

Nellim-Keväjärven alueen kolttien kyläkokous pidetään lauantaina 26.2.2022 kello 14.00 alkaen Nellimin kerhotalolla (Siikajärventie 40).

Näätämön alueen kolttien kyläkokous pidetään sunnuntaina 27.2.2022 kello 14.00 alkaen Sevettijärven koululla (Sevettijärventie 9076).

 

 

Lisätietoja: Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff, p. 050 396 1297


Kolttien kyläkokous

Kolttien kyläkokous on kolttasaamelaisten perinteinen hallintojärjestelmä. Kolttien kyläkokouksen toiminnasta säädetään kolttalaissa (253/1995), jonka tavoitteena on edistää kolttaväestön ja -alueen elinolosuhteita ja toimeentulomahdollisuuksia sekä ylläpitää ja edistää kolttakulttuuria. Kyläkokoukset ovat hallintojärjestelmän korkein päättävä elin ja kylissä asuvien kolttasaamelaisten aktiivinen osallistuminen kokouksiin ylläpitää kyläkokousjärjestelmää.

 

Kyläkokoukset

Näätämön ja Nellim-Keväjärven alueilla pidetään varsinainen kyläkokous kummallakin alueella vähintään kerran kalenterivuodessa. Kyläkokouksissa käsitellään esitykset ja lausunnot kolttien elinkeinoja ja elinolosuhteita koskevissa laajakantoisissa tai periaatteellisissa asioissa.

Kyläkokouksessa päätösvaltaa saavat käyttää kokoukseen osallistuvat täysi-ikäiset kylässä vakituisesti asuvat koltat sekä heidän aviopuolisonsa. Jos kokouksessa käsiteltävä asia koskee muun henkilön etuja ja oikeuksia, on hänellä mainituilta osin oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää siinä puhevaltaa.

Kyläkokous on päätösvaltainen, kun paikalla on 10 täysi-ikäistä kylässä vakituisesti asuvaa kolttaa tai heidän aviopuolisoaan.

 

 

Saaʹmi siidsååbbar | Kolttien kyläkokous


Kategoriat