Arkisto

Kategoriat
18 joulukuun, 2020

Kolttien kyläkokous esittää Irja Jefremoffia saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäseneksi

Nellim-Keväjärven ja Näätämön alueiden kolttaneuvostot päättivät joulukuun 9. päivä pidetyssä kokouksessaan esittää Kolttien kyläkokouksen puolesta valtioneuvostolle Saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäseneksi hallintotieteiden maisteri Irja Jefremoffia.

Kolttien kyläkokous pyysi esityksiä saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäseneksi eli komissaariksi 17. toukokuuta mennessä. Määräaikaan mennessä Kolttien kyläkokoukselle tehtiin kaksi esitystä, joista molemmissa esitettiin Irja Jefremoffia saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäseneksi.

Ennen esitysten pyytämistä Nellim-Keväjärven ja Näätämön alueiden kolttien kyläkokoukset olivat päättäneet, että tehdyt esitykset tuodaan käsiteltäväksi alueiden yhteiseen kolttien kyläkokoukseen, jossa valitaan valtioneuvostolle esitettävä komissaari. Koronavirustilanteesta johtuen Kolttien kyläkokoukselle tehdyt komissaariesitykset käsiteltiin yhteisen kyläkokouksen sijaan Nellim-Keväjärven ja Näätämön alueiden kolttaneuvostojen yhteisessä kokouksessa.

Totuus- ja sovintoprosessin tarkoituksena on tunnistaa ja arvioida historiallista ja nykyistä syrjintää, mukaan lukien valtion sulauttamispolitiikkaa, sekä oikeuksien loukkauksia, selvittää miten nämä vaikuttavat saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä nykyisessä tilanteessa ja ehdottaa, miten voitaisiin edistää yhteyttä saamelaisten ja Suomen valtion välillä sekä saamelaisten keskuudessa.

Komissiossa tulee olla jäseniä, joilla on erityisosaamista saamelaisten oloista, kielestä ja kulttuurista. Komission asettaa valtioneuvosto tiiviissä yhteistyössä saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen kanssa. Komissiossa on viisi komissaaria, joista kaksi valitaan valtioneuvoston esityksestä, kaksi Saamelaiskäräjien esityksestä ja yksi Kolttien kyläkokouksen esityksestä.

Lisätietoja:

kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff, puh. 050 396 1297

Saaʹmi siidsååbbar | Kolttien kyläkokous

Aiheeseen liittyviä uutisia:

 

Kolttaneuvostot käsittelevät Kolttien kyläkokoukselle tehtyjä esityksiä saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäseneksi joulukuussa

Aikaa esittää jäseniä Saamelaisten totuus- ja sovintokomissioon jatketaan

Kolttien kyläkokous pyytää esityksiä Saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäseniksi


Kategoriat