Arkisto

Kategoriat
5 huhtikuun, 2023

Kolttien kyläkokous ottaa käyttöönsä logon

Kolttasaamelaisten hallintojärjestelmä Kolttien kyläkokous on ottanut käyttöönsä logon. Uusi logo esiteltiin maaliskuussa pidetyissä koltta-alueen kyläkokouksissa.

Kolttien kyläkokouksen logon on suunnitellut kolttasaamelainen graafinen suunnittelija ja kuvittaja Erja Taskinen osana Kolttien kyläkokouksen graafisen ilmeen toteuttamista. Taskinen kuvailee suunnittelutyötä seuraavasti:

”Sain mahdollisuuden suunnitella Kolttien kyläkokoukselle logon, ja ideointivaiheessa pinnalle tuli vahvasti yhteisöllisyys. Logossa esiintyvät verkon silmät kuvastavat ideaa siitä, miten uudelleen asuttaminen muodosti kolme kolttasaamelaista kylää ja miten yhteisön oma resilienssi on muotoutunut. Oma poliittinen vaikuttamiskeinomme, Kolttien kyläkokous, on kuin verkko, joka kutoo kolttasaamelaiset kotiseudullaan yhteen.”

 

 

 

Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff on tyytyväinen uuteen logoon, jota on kaivattu erityisesti ilmoituksia sekä muita julkaisuja varten. Odotuksena on myös, että logon käytön myötä huomio kiinnittyy Kolttien kyläkokoukseen toimijana. Feodoroffin mukaan logo on toimintaa kuvaava:

”Logo kuvastaa mielestäni hyvin Kolttien kyläkokouksen toimintaa kansaa yhteen sitovana voimana. Paatsjoen, Petsamon ja Suonikylän siidojen kolttasaamelaiset asutettiin Keväjärven, Nellimin ja Sevettijärven kyliin toisen maailmansodan aluemenetysten seurauksena. Logon verkonsilmät kuvastavat tätä teemaa, juuriltaan irti revittyinä olemme yhä kansana yhdessä vahvoja kantamaan kulttuuriamme. Logossa voi nähdä myös ihmiset osallistumassa kyläkokousten päätöksentekoon.”


Kolttien kyläkokous

Kolttien kyläkokous on kolttasaamelaisten perinteinen hallintojärjestelmä. Kolttien kyläkokouksen toiminnasta säädetään kolttalaissa (253/1995), jonka tavoitteena on edistää kolttaväestön ja -alueen elinolosuhteita ja toimeentulomahdollisuuksia sekä ylläpitää ja edistää kolttakulttuuria. Kyläkokousjärjestelmä pitää sisällään kolttasaamelaisten kylien yhteiset kyläkokoukset, jotka ovat järjestelmän ylin päättävä elin, sekä kokouksissa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittavat kyläkohtaiset kolttaneuvostot. Kyläkokousjärjestelmää johtaa kolmen vuoden välein vaalilla valittava kolttien luottamusmies.

 

teksti: Kolttien kyläkokous

Lisätietoja: Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff, p. 050 396 1297


Kategoriat