Arkisto

Kategoriat
kesäkuu 19, 2023

Kolttien luottamusmiesvaali pidetään lokakuussa – vaalilautakunnalle haetaan sihteeriä

Kolttien luottamusmiesvaali pidetään sunnuntaina 8.10.2023. Vaalissa valitaan kolttien luottamusmies kaudelle 1.1.2024 – 31.12.2026. Ehdokasasettelu alkaa elokuun 1. päivä ja on käynnissä elokuun ajan.

Ehdokkaaksi asettautuvan tulee olla koltta-alueella vakituisesti asuva koltansaamen kielen taitoinen kolttasaamelainen, joka on tehtävään kykenevä. Aiempien vuosien tapaan kaikkien ehdokkaaksi asetettujen vaalikelpoisuus tarkastetaan koltansaamen kielitaidon osalta.

Sihteerin tehtävä haettavana

Vaalilautakunnalle haetaan osa-aikaista sihteeriä työhön elo-lokakuun ajaksi. Työaika on keskimäärin 29 tuntia viikossa ja hakuaika päättyy heinäkuun lopussa

”On hieno asia että Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt rahoituksen, joka mahdollistaa osa-aikaisen sihteerin palkkaamiseen kolttien luottamusmiesvaalin järjestämistä varten. Aikaisempina vuosina tehtävää on hoitanut kyläkokouksen sihteeri muiden töiden ohessa ja viime vuosina kasvaneen työmäärän vuoksi vaalilautakunnan oma sihteeri tulee tarpeeseen. Tulevassa vaalissa pyrimme kehittämään vaalin käytännön järjestelyjä muun muassa mahdollistamalla laitosäänestyksen ja postittamalla tiedon äänioikeudesta luottamusmiesvaalissa jokaiselle äänioikeutetulle. Sihteerin työpanos on tässäkin asiassa korvaamaton. Toivomme saavamme paljon hakemuksia sihteerin tehtävään”, sanoo vaalilautakunnan puheenjohtaja Joni Gauriloff.

Vaalilautakunnan sihteerin tehtäviin kuuluvat mm. vaalin käytännön järjestelyjen tekeminen, ilmoitusten laatiminen ja tiedottaminen, vaaliluettelon laatimiseen ja tarkastamiseen liittyvät tehtävät sekä muut vaalilautakuntaa avustavat työt. Koltansaamen kielen taito katsotaan tehtävässä eduksi.

Äänioikeutetuille postitetaan tieto äänioikeudesta syyskuussa

Kolttien luottamusmiesvaalissa äänioikeutettuja ovat Inarin kunnassa 51 päivää ennen vaalipäivää asuvat täysivaltaiset koltat sekä heidän aviopuolisonsa. Vaalilautakunta postittaa vaaliluettelon laatimisen jälkeen syyskuun aikana tiedon äänioikeudesta kaikille vaalissa äänioikeutetuille. Vaalissa äänioikeutettujen luettelot ovat tarkastettavissa syyskuun aikana.

Vapaamuotoiset hakemukset sihteerin tehtävään pyydetään toimittamaan ma 31.7.2023 kello 16.00 mennessä osoitteeseen vaal(at)saamisiidsaabbar.fi.

Teksti: Kolttien luottamusmiesvaalin vaalilautakunta

Lisätiedot: vaal(at)saamisiidsaabbar.fi, p. 040 4479 259


Kategoriat