Arkisto

Kategoriat
9 lokakuun, 2023

Kolttien luottamusmiesvaalin 2023 tulos

Annetut äänet äänestysalueittain

Kolttien luottamusmiesvaalilautakunta on suorittanut kokouksessaan 9.10.2023 ennakkoäänestyspäivänä ma 2.10.2023 sekä vaalipäivänä su 8.10.2023 annettujen äänten tarkastuslaskennan.

 

Kolttien luottamusmiesvaalin 2023 annettujen äänten tarkastuslaskennassa Nellim-Keväjärven äänestysalueella todettiin annettuja ääniä olevan yhteensä 123 kappaletta.

Annetut äänet jakautuivat seuraavasti:

numero 2 Veikko Feodoroff 71 ääntä

numero 3 Aimo Aikio 48 ääntä

hylättyjä: 4 ääntä

tyhjiä: ei yhtään

 

Kolttien luottamusmiesvaalin 2023 annettujen äänten tarkastuslaskennassa Näätämön äänestysalueella todettiin annettuja ääniä olevan yhteensä 86 kappaletta.

Annetut äänet jakautuivat seuraavasti:

numero 2 Veikko Feodoroff 44 ääntä

numero 3 Aimo Aikio 39 ääntä

hylättyjä: ei yhtään

tyhjiä: 3 ääntä

 

Annetut äänet yhteensä

 

Kolttien luottamusmiesvaalissa 2023 ääniä annettiin yhteensä 209 kappaletta, joista ennakkoäänestyspäivänä 2.10.2023 annettiin yhteensä 73 kappaletta ja vaalipäivänä 8.10.2023 136 kappaletta.

Kolttien luottamusmiesvaalissa 2023 äänioikeutettuja oli 458.

Kolttien luottamusmiesvaalissa 2023 äänestysprosentti oli 45,6%.

Kolttien luottamusmiesvaalin 2023 äänet jakautuivat seuraavasti:

numero 2 Veikko Feodoroff 115 ääntä

numero 3 Aimo Aikio 87 ääntä

hylättyjä: 4 ääntä

tyhjiä: 3 ääntä

 

Vaalin tulos

 

Kolttien luottamusmieheksi kaudelle 1.1.2024 – 31.12.2026 on tullut valituksi Veikko Feodoroff.

 

Muutoksenhakuohje

 

Kolttalain 48 §:n 2 momentin mukaan vaalissa ovat äänioikeutettuja Inarin kunnassa asuvat täysivaltaiset koltat sekä heidän aviopuolisonsa.

Kolttalain 49 §:n mukaan kolttalain 48 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkilö saa hakea muutosta vaalilautakunnan päätökseen valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun vaalin tulos on julkaistu, sillä perusteella, että päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka on muutoin lainvastainen. Muutoksenhaussa noudatetaan muutoin, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.


Kategoriat