Arkisto

Kategoriat
tammikuu 30, 2020

Nellim-Keväjärven alueen kolttien kyläkokous sunnuntaina 9.2.2020

Nellim-Keväjärven alueen kolttien kyläkokous pidetään sunnuntaina 9.2.2020 kello 12.00 alkaen Nellimin kerhotalolla.

 

Kolttien kyläkokous on kolttasaamelaisten ikiaikainen itsehallintojärjestelmä. Kolttien kyläkokouksen toiminnasta säädetään kolttalaissa (253/1995), jonka tavoitteena on edistää kolttaväestön ja -alueen elinolosuhteita ja toimeentulomahdollisuuksia sekä ylläpitää ja edistää kolttakulttuuria.

Kyläkokouksiin osallistuminen on niin hallintojärjestelmän toiminnan kuin perinteen ylläpitämisen kannalta tärkeää. Kyläkokoukset ovat hallintojärjestelmän korkein päättävä elin ja kylissä asuvien kolttasaamelaisten aktiivinen osallistuminen kokouksiin on kyläkokousjärjestelmän elinehto.

 

Kokouksessa käsiteltäviä asioita:

– yhden jäsenen ja yhden varajäsenen valinta Nellim-Keväjärven alueen kolttaneuvostoon

– jäsenten valitseminen kolttien luottamusmiesvaalin vaalilautakuntaan

– saamelaisten totuus- ja sovintokomission komissaariesitysten kerääminen sekä Nellim-Keväjärven ja Näätämön alueiden yhteisen kolttien kyläkokouksen järjestäminen

– lausunnon antaminen Vätsärin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta

– Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 -ehdotus

– kolttasaamelaiseen kalastuskulttuuriin liittyvän perinnetiedon tallentaminen ja käyttöehdot

– muut asiat

 

Kyläkokoukset

Näätämön ja Nellim-Keväjärven alueilla pidetään varsinainen kyläkokous kummallakin alueella vähintään kerran kalenterivuodessa. Kyläkokouksissa käsitellään esitykset ja lausunnot kolttien elinkeinoja ja elinolosuhteita koskevissa laajakantoisissa tai periaatteellisissa asioissa.

Kyläkokouksessa päätösvaltaa saavat käyttää kokoukseen osallistuvat täysi-ikäiset kylässä vakituisesti asuvat koltat sekä heidän aviopuolisonsa. Jos kokouksessa käsiteltävä asia koskee muun henkilön etuja ja oikeuksia, on hänellä mainituilta osin oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää siinä puhevaltaa.

Kyläkokous on päätösvaltainen, kun paikalla on 10 täysi-ikäistä kylässä vakituisesti asuvaa kolttaa tai heidän aviopuolisoaan.

 

Lisätietoja: Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff, p. 050 396 1297Kategoriat