Arkisto

Kategoriat
huhtikuu 28, 2021

Osa-aikaisen hanketyöntekijän tehtävä Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – kolttasaamelaisten lasten omakielinen koulupolku -hankkeessa uudelleen hakuun

Kolttakulttuurisäätiö on vuonna 2008 perustettu kolttasaamelaista kulttuuria ja koltansaamen kieltä edistävä ja tukeva säätiö.

Ilmoitamme uudelleen haettavaksi osa-aikaisen hanketyöntekijän tehtävän
Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – kolttasaamelaisten lasten omakielinen koulupolku -hankkeeseen.

Osa-aikainen hanketyöntekijä toimii kumppanuusopettajana.

Hankkeen tavoitteena on lisätä kolttasaamelaisten lasten ja nuorten kielellisten oikeuksien toteutumista ja tukea lasten koulupolkua kielipesästä kohti omakielistä opetusta. Hankkeessa vahvistetaan koltansaamen kielen asemaa perusopetuksessa pilotoimalla kumppanuusopettajamalli, jolla helpotetaan opettajien työn kuormittavuutta mm. tuottamalla koltansaamenkielistä ja kulttuurinmukaista oppimateriaalia, tekemällä sanastotyötä ja toimimalla apuopettajana opetustyössä. Hanketta tukee Suomen Kulttuurirahasto.

Hankkeella halutaan madaltaa kynnystä koltansaamenkielistä opetusta kohtaan lisäämällä verkostoitumista kielipesien, kotien ja koulujen välille ja tukemalla vanhempia kielenelvytyksen moninaisissa haasteissa. Kumppanuusopettajan tehtävänä on kehittää uusia työtapoja, vahvistaa saamelaispedagogiikkaa, luoda käytännön tilanteita käyttää koltansaamea koulutyössä ja tukea koteja arjessa kielenoppimiseen liittyen. Hankkeessa halutaan nostaa koltansaamenkielisen opettajan työn mielekkyyttä lisäämällä vertaistukea opettajien välille ja kommunikaatiota eri toimijoiden kesken.

Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyvää koltansaamen kielen suullista ja kirjallista osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja ja innostusta kehittää uudenlaisia toimintatapoja koltansaamen kielen opetukseen. Edellytämme soveltuvaa pedagogista koulutusta tai kokemusta opetusalalta ja hyviä tietoteknisiä perustaitoja sekä toivomme saamelaiskulttuurin tuntemusta ja osaamista hanke- tai projektityöstä. Oma-aloitteisuus, positiivisuus, luovuus ja innovatiivinen ongelmanratkaisukyky yhdistettynä kulttuurisensitiiviseen työotteeseen luovat hyvät onnistumisen edellytykset etsimällemme kumppanuusopettajalle.

Tehtävä on osa-aikainen ja työaika on 80 %. Työsuhteen palkkaus sovitaan hankepäätöksen mukaisesti. Työsuhde alkaa sopivan työntekijän löydyttyä sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Työsuhde kestää hankkeen ajan 28.2.2023 saakka.

Työn suorituspaikka on Kolttatalo, Sevettijärventie 9080, 99930 Sevettijärvi, mutta työssä on mahdollisuus tehdä osittain etätyötä Inarin kunnan alueelta käsin. Tehtävän hoitaminen vaatii jonkin verran oman auton käyttöä kuljettaessa Inarin kunnan eri koulujen välillä.

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi 14.5. mennessä osoitteeseen info@kolttasaamelaiset.fi tai Kolttakulttuurisäätiö, Sevettijärventie 9080, 99930 Sevettijärvi.
Liitä mukaan näyte koltansaamen kielen taidostasi aiheesta ”Ajatuksia koltansaamenkielisen koulupolun kehittämisestä”. Voit kirjoittaa aiheesta 200–300 sanan koltansaamenkielisen tekstin tai tallentaa ajatuksesi 2–4 minuutin pituiselle videolle tai äänitiedostolle. Videon tai äänitiedoston voit lähettää sähköpostin sijaan myös kännykkänumeroon 045 611 5250, muista siinä tapauksessa mainita viestissä myös oma nimesi.

Aiemmat hakemukset huomioidaan.

Lisätietoja antaa Kolttakulttuurisäätiön asiamies Mari Korpimäki, mari.korpimaki@kolttasaamelaiset.fi, puh. 045 611 5250.

Hakijat haastatellaan. Tehtävään valittavan on esitettävä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ennen työn vastaanottamista.


Kategoriat