Arkisto

Kategoriat
tammikuu 17, 2024

Tulevissa kolttien kyläkokouksissa valitaan uudet kolttaneuvostot ja keskustellaan kulttuuriperinnön jakamiseen liittyvistä periaatteista

Kolttasaamelaisten perinteiset kyläkokoukset järjestetään Nellimissä lauantaina 17.2.2024 ja Sevettijärvellä sunnuntaina 18.2.2024.

Kyläkokouksissa valitaan uudet Nellim-Keväjärven ja Näätämön alueiden kolttaneuvostot kolmivuotiselle toimikaudelleen vuoden 2026 loppuun saakka. Kumpaankin kolttaneuvostoon valitaan neljä jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Kolttaneuvostot huolehtivat kyläkokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä antavat lausuntoja viranomaisille kolttien elinkeinoja ja elinolosuhteita koskevissa laajakantoisissa tai periaatteellisissa asioissa ja esimerkiksi poro-, metsästys- ja kalapirttihakemuksista.

”Kolttaneuvostoilla on merkittävä rooli asioidemme hoidossa. Annamme paljon lausuntoja ja teemme aloitteita eri tahoille, joten kolttaneuvostossa pääsee vaikuttamaan siihen, miten kolttasaamelaisten asioita viedään eteen päin. Toivon, että kyläkokouksiin osallistutaan aktiivisesti ja saadaan valittua asioista kiinnostuneet ihmiset kolttaneuvostoihin. Vuonna 2024 järjestetään kolttasaamelaisten asuttamisen 75-vuotisjuhla, jonka järjestelyistä vastaavaan toimikuntaan kokouksissa valitaan myös kyläkokousten edustajat”, kertoo kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff.

Tänä vuonna kokouksissa keskustellaan kolttasaamelaisen kulttuuriperinnön jakamisesta kolttayhteisön ulkopuolelle ja linjataan siihen liittyvistä periaatteista.

”Aloite asian käsittelemisestä tuli Karjalasta kolttien maille -hankkeelta viime vuonna. Hanke haluaa järjestämissään tapahtumissa toimia kolttasaamelaista yhteisöä kunnioittaen ja siksi on tärkeä keskustella yhdessä siitä, miten kolttasaamelainen yhteisö näkee kulttuuriperintönsä jakamisen yhteisön ulkopuolelle”, Feodoroff taustoittaa.

Kokouksissa keskustellaan myös kolttalain mukaisten tukikohtien myöntämisen perusteista sekä kuullaan katsaus ajankohtaisista asioista ja Kolttien kyläkokouksen edellisen vuoden toiminnasta.

 

Nellim-Keväjärven alueen kolttien kyläkokous pidetään lauantaina 17.2.2024 kello 14.00 alkaen Nellimin kerhotalolla (Siikajärventie 40).

Näätämön alueen kolttien kyläkokous pidetään sunnuntaina 18.2.2024 kello 14.00 alkaen Sevettijärven koululla (Sevettijärventie 9076).


Kolttien kyläkokous

Kolttien kyläkokous on kolttasaamelaisten perinteinen hallintojärjestelmä. Kolttien kyläkokouksen toiminnasta säädetään kolttalaissa (253/1995), jonka tavoitteena on edistää kolttaväestön ja -alueen elinolosuhteita ja toimeentulomahdollisuuksia sekä ylläpitää ja edistää kolttakulttuuria. Kyläkokoukset ovat hallintojärjestelmän korkein päättävä elin. Koltta-alueen kylissä asuvien kolttasaamelaisten aktiivinen osallistuminen kokouksiin on tärkeä osa järjestelmän toimintaa. 

Kyläkokoukset

Kolttalain (253/1995) 42 §:n mukaan Näätämön ja Nellim-Keväjärven alueilla pidetään varsinainen kyläkokous kummallakin alueella vähintään kerran kalenterivuodessa. Kyläkokouksissa käsitellään esitykset ja lausunnot kolttien elinkeinoja ja elinolosuhteita koskevissa laajakantoisissa tai periaatteellisissa asioissa.

Kyläkokouksessa päätösvaltaa saavat käyttää kokoukseen osallistuvat täysi-ikäiset kylässä vakituisesti asuvat kolttasaamelaiset sekä heidän aviopuolisonsa. Jos kokouksessa käsiteltävä asia koskee muun henkilön etuja ja oikeuksia, on hänellä mainituilta osin oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää siinä puhevaltaa.

Kyläkokous on päätösvaltainen, kun paikalla on 10 täysi-ikäistä kylässä vakituisesti asuvaa kolttaa tai heidän aviopuolisoaan.

 

teksti: Kolttien kyläkokous

Lisätietoja: Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff, p. 050 396 1297

 

Artikkeli päivitetty 29.1.2024, muutettu kyläkokousten päivämäärät


Kategoriat