Kolttakulttuurisäätiö

Kolttatalon korjaus

Kolttatalon korjaus -hankkeessa remontoitiin viihtyisä kokoontumistila Sevettijärvelle

Kolttakulttuurisäätiö sai Kolttatalon lahjoituksena Inarin kunnalta vuonna 2014. Kolttatalo on v. 1950 rakennettu hirsirunkoinen lautaverhottu pientalo. Rakennus on peruskorjattu edellisen kerran 1980-luvulla, ja se toimi vuoteen 2007 saakka terveystalona.

Kolttatalon korjaus -hanke oli Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014–2020 mukainen yleishyödyllinen kehittämishanke, joka toteutti Lapin alueellista maaseudun kehittämissuunnitelmaa 2014–2020.

Kolttatalossa toimivat Kolttakulttuurisäätiö ja Kolttien kyläkokous. Kolttien kyläkokouksen kokoushuone on maksutta kyläläisten käytössä. Sitä on voi käyttää esimerkiksi kerhopaikkana sekä Sevettijärvi-Näätämö-alueen yhdistysten kokouspaikkana. Kolttatalolla on kaikkien kyläläisten käytössä oleva maksuton Internet-piste. Lisäksi Kolttatalolla on mahdollista tulostaa, kopioida tai skannata asiakirjoja. Kolttatalon piha-alue ja ranta on ollut useiden kylätapahtumien järjestämispaikkana.

Kolttatalon korjaus -hankkeessa uusittiin Kolttatalon katto, puhdistettiin ja lämpöeristettiin ylä- ja alapohjat, tiivistettiin ikkunat, uudistettiin keittiö- ja wc-tilat, tehtiin sisätiloihin pintaremontti sekä saatettiin loppuun talon ulkomaalaus. Hankkeen tavoitteena oli Kolttatalon säilyttäminen käyttökuntoisena sekä sen käyttömahdollisuuksien parantaminen. Tavoitteena oli, että toimivammat tilat edesauttaisivat yhteisten tapahtumien ja yhteisen toiminnan järjestämistä kylällä. Hanke toteutettiin vuosina 2015–2017. Hanke aloitettiin syksyllä 2015 uusimalla Kolttatalon sekä piharakennuksen katto. Lisäksi katon uusimisen yhteydessä parannettiin yläpohjan ilmanvaihtoa. Pääosin hanke toteutettiin kesällä 2016, jolloin tehtiin suurin osa sisäpuolen remonteista sekä ulkomaalaus. Syksyllä 2016 hankittiin astioita ja kodinkoneita sekä matot ja verhot. Kesällä ja syksyllä 2017 asennettiin yläpohjan puhallusvilla, tiivistettiin ikkunat, asennettiin atk-johdot sekä rakennettiin lumiaita. Hankkeen viimeiset toimet tehtiin joulukuussa 2017.

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 145 627,30 euroa, joista koneiden ja laitteiden osuus 6791,62 euroa ja rakentamisen osuus 138 835,68 euroa. Rakentamisesta tositteellisten kustannusten osuus oli 124 574,43 euroa ja talkootyön osuus 14 261,25 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset jäivät alhaisemmiksi kuin suunnitelmissa. Hankkeen hyväksytyt kustannukset rahoituspäätöksessä olivat 167 902,61 euroa, josta koneiden ja laitteiden osuus 10 178,00 euroa ja rakentamisen osuus 157 724,61 euroa.

Hankkeeseen saatiin tukea 65 % hyväksytyistä kustannuksista. Loput kustannuksista rahoitettiin talkootyöllä ja Kolttakulttuurisäätiön varoilla.

Hankkeen loppuraportin pääset lukemaan täältä.
Kolttatalon korjaus -hankkeen toteutti Kolttakulttuurisäätiö. Hankkeen rahoittajan oli Leader Pohjoisin Lappi.