Kolttakulttuurisäätiö

Kulttuurimatkailun kehittäminen

Kulttuurimatkailun kehittäminen Sevettijärvellä

Kolttakulttuurisäätiön hallinnoima, Makeran rahoittama Kulttuurimatkailun kehittäminen Sevettijärvellä -esiselvityshanke päättyi 31.5.2014.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää Sevettijärven ja Nellimin alueiden matkailua kolttasaamelaiseen kulttuuriin pohjautuen ja kolttasaamelaista kulttuuria kunnioittaen. Matkailu on yksi tärkeimmistä elinkeinoista alueella, ja kolttasaamelainen kulttuuri antaa sille oman lisäarvonsa.

Hankkeessa suunniteltiin ja testattiin erilaisia kolttasaamelaiseen kulttuuriin pohjautuvia matkailutuotteita ja -palveluita. Kolttasaamelaisessa kulttuurissa on paljon mahdollisuuksia erilaisten matkailutuotteiden luomiseen, ja kulttuurimatkailua alueella tulisikin edelleen kehittää.

Sevettijärven tulevan Kolttakulttuurikeskuksen on tarkoitus tukea myös alueen kulttuurimatkailua.