Kolttakulttuurisäätiö

Siid kueʹtt eli Kylän kota -hanke

Siid kueʹtt eli Kylän kota -hankkeessa valmistui Sevettijärvelle hirsikota

Hankkeessa rakennettiin Sevettijärvelle kylän keskeiselle paikalle Kolttien Perinnetalon läheisyyteen kyläläisten yhteiseen käyttöön 35-neliöinen, sähköistetty hirsikota. Kodan runko on tehty Saamelaisalueen koulutuskeskuksen hirsirakennuskurssilla oppilastyönä. Tässä hankkeessa kehikko pystytettiin ja rakennettiin valmiiksi: kotaan tehtiin katto, lattia, portaat, tulisija hormeineen, penkit ja pöydät sekä ikkuna ja ovi. Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2017–31.12.2018. Hankkeelle myönnettiin tukea yhteensä 7798,84 euroa. Myönnetty tuki on 65 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista.

Hankkeen tavoitteet olivat osa Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmaa 2014 – 2020: hankkeen tavoitteena on lisätä maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua parantamalla mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan. Samalla hankkeen tavoitteena oli toteuttaa kestävää kehitystä lisäämällä kyläyhteisön sosiaalista kestävyyttä. Siid kueʹtt -hankkeen tavoitteena oli tukea saamelaiskulttuurin säilymistä ja elinvoimasuutta lisäämällä yhteisöllisyyttä ja parantamalla viihtyvyyttä kylässä ja saamelaisyhteisössä.

Siid kueʹtt eli Kylän kota -hankkeen tavoitteena oli saada Sevettijärven kylälle yhteisöllinen, helposti lähestyttävä kohtaamispaikka, joka toimii kokoontumis- ja harrastuspaikkana sekä tapahtumatilana. Kylällä ei aiemmin ollut esimerkiksi nuorille omaa paikkaa, joten tavoitteena oli, että myös kylän nuoret tulevat käyttämään kotaa vapaa-aikana kokoontumisiin ja harrastuksiin. Tavoitteena oli myös, että kota tukee Kolttien Perinnetalolla järjestettävien tapahtumien järjestämistä tarjoamalla mm. kahvitustilaa ja sateensuojan. Tavoitteena oli saada kylälle helposti lähestyttävä kaiken ikäisille sopiva yhteinen tila, joka muuntuu moneksi ja tukee olemassa olevien tapahtumien järjestämistä sekä edesauttaa uusien tapahtumien, erityisesti ulkoilmatapahtumien, järjestämistä.

Rakentaminen aloitettiin syyskuussa 2017. Kota saatiin vesikaton alle syksyn aikana, ja sydäntalven ajan hanke oli tauolla. Rakentamista jatkettiin jälleen keväällä 2018, ja kota vihittiin käyttöön Inariviikkojen avajaisten yhteydessä Sevettijärvellä 20.7.2018. Hankkeen työt tehtiin suurimmaksi osaksi talkootyönä, mistä suuri kiitos ahkerille talkoolaisille.

Hankkeen tuloksena Sevettijärven kylälle on valmistunut sähköistetty ja tunnelmallinen, ympärivuotiseen käyttöön sopiva yhteinen tila. Kotaa hallinnoi Kolttakulttuurisäätiö, joka vastaa kodan avainten luovuttamisesta käyttäjille ja kodan yleisestä huollosta sekä sähkömaksuista. Kolttakulttuurisäätiön hallituksen päätöksen mukaisesti Sevettijärven alueen koululaiset ja päivähoitolapset voivat käyttää tilaa maksutta. Muilta käyttäjiltä peritään pientä käyttömaksua kodan ylläpitokustannusten kattamiseksi.

 

Image
Image