Kolttakulttuurisäätiö

Kolttasaamelaisen kulttuuriperinnön digitointi

Kolttasaamelaisen kulttuuriperinnön digitointi

Kolttakulttuurisäätiö sai vuonna 2013 Museovirastolta avustuksen kolttasaamelaisen kulttuuriperinnön digitointihankkeeseen. Hanke alkoi 1.8.2013 ja päättyi 31.12.2014.

Hankkeessa kartoitettiin henkilöitä, joiden hallussa on kolttasaamelaisista kertovia valokuvia, filmejä tai muita dokumentteja. Hankkeessa myös digitoitiin skannaamalla yli 1000 valokuvaa sekä lehtileikkeitä ja muita asiakirjoja. Valokuvat ajoittuvat pääasiassa 1940–1970-luvuille, jonkin verran on myös tätä vanhempia tai uudempia kuvia. Lisäksi digitoitiin videoita, joista iso osa kertoo Sevettijärven koulun tapahtumista 1980‒1990-luvuilta.

Digitoidut dokumentit on arkistoitu ja luetteloitu Kolttakulttuurisäätiössä, ja arkisto tullaan sijoittamaan tulevaan Kolttakulttuurikeskukseen. Alkuperäiset valokuvat ja muut dokumentit ovat omistajiensa hallussa. Valokuvien digitoinnin tarkoituksena on kerätä ja säilyttää kolttasaamelaista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville.