Kolttakulttuurisäätiö

Kolttakulttuurikeskus

Tä´lvvsijdd – elävän kolttasaamelaisen kulttuurin keskus Sevettijärvelle

Koltansaamen kieli ja kulttuuri ovat vakavasti uhanalaisia. Sevettijärven alue Inarin kunnassa on ainoa alue maailmassa, jossa koltansaamen kieli ja sen myötä kulttuuri ovat vielä osa jokapäiväistä elämää. Siksi juuri Sevettijärvelle on suunniteltu kolttakulttuurikeskusta kielen ja kulttuurin säilyttämiseksi, edistämiseksi ja esittelemiseksi sekä alueen elinkeinoelämää vahvistavaksi ja mahdollisia paluumuuttajia työllistäväksi voimaksi.

Kolttakulttuurisäätiö sai vuoden 2013 lopulla rahoituksen Lapin ELY-keskukselta kolttakulttuurikeskuksen tilatarpeitten kartoittamiseen, hahmottamiseen ja päivittämiseen. Tämä nyt valmistunut tila- ja toimintasuunnitelma toimii tulevan kulttuurikeskuksen rakennussuunnittelun kilpailutuksen asiakirjana ja rakennussuunnittelun lähtömateriaalina. Laadittu hankesuunnitelma on apuväline päätöksenteolle ja määrittelee suunnittelun lähtökohtia.

Tä´lvvsijdd – kolttakulttuurikeskuksen strategialähtöisen tila- ja toimintasuunnitelman liitteineen toteutti tilaustyönä ISS Suunnittelupalvelut Oy yhteistyössä Kolttakulttuurisäätiön kanssa. Kyseisen suunnitelman myötä tulevan kolttakulttuurikeskuksen koko, tilat ja tilojen käyttäjät ovat tarkentuneet. Säätiön visio on, että kulttuurikeskus tulee olemaan hirsirakennus, jossa sovelletaan ja päivitetään kolttasaamelaista perinteistä hirsirakentamista vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Uudisrakennuksen tämän hetkiseksi ohjelma-alaksi on arvioitu noin 700 m² ja bruttoalaennuste on noin 1000 brm². Uudisrakennuksen kustannusarvio on noin 4 miljoonaa euroa (sisältää 24 % ALV).

Sevettijärvelle rakennettava kolttakulttuurikeskus on ollut ideana ja erilaisina hankkeina vireillä jo vuosituhannen vaihteesta. Vuonna 2008 perustetun Kolttakulttuurisäätiön yksi päätavoitteista on kolttakulttuurikeskuksen saaminen Sevettijärvelle. Tulevan kulttuurikeskuksen päätoimija on Kolttakulttuurisäätiö, joka on sitoutunut rakennuttamaan ja hallinnoimaan keskusta. Tilankäyttöön sitoutuneita yhteistyökumppaneita ovat mm. Saamelaismuseosäätiö, saamelaiskäräjät, Metsähallitus, sekä maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella kolttien kyläkokous. Uusina vielä reunaehdoilla mukana olevina toimijoina ovat Saamelaisalueen koulutuskeskus koltansaamen kielenopetuksen osalta ja Yle Sápmi. Vielä sitouttamattomia toimijoita ovat Suomen ortodoksinen kirkko ja Inarin kunta.

Elävän kolttasaamelaisen kulttuurin keskus on ennen kaikkea tarkoitettu kylän yhteiseksi kokoontumispaikaksi, palvelemaan kyläläisten tarpeita. Se on tarkoitettu paikaksi, jonne jokainen kyläläinen tuntisi olevansa tervetullut. Rakennettava uudisrakennus muistuttaakin kolttayhteisön perinteistä ”talvikylää”. Talvikylä toimi perinteisesti yhteisön kokoavana ympäristönä, jonne palattiin talveksi kesäpaikoilta, jotka kuuluivat pienemmille sukukunnille. Siksi hanke on työnimeltään tä´lvvsijdd, joka on koltansaamea ja tarkoittaa juuri talvikylää. Elävän kolttasaamelaisen kielen ja kulttuurin keskuksessa eri sukupolvien edustajat siirtävät kieltään ja kulttuuriaan eteenpäin luonnollisen kanssakäymisen kautta. Rakennukseen on suunniteltu sijoitettavan mm. kolttasaamelaisesta historiasta ja kulttuurista kertova pieni pysyvä näyttely sekä vaihtuvia näyttelyitä, Metsähallituksen pienimuotoinen paikallisluontoa käsittelevä näyttely, kolttien hallinnolliset toimisto- ja arkistotilat, koltansaamenkielinen kielipesä, ikäihmisten päiväpalvelutila, koltansaameksi ja kolttasaamelaisista julkaistuista teoksista koostuva ”kirjastonurkkaus”, monitoimisali sekä koltansaamen kielikeskus, joka vastaa koko Suomen yleissivistävästä koltansaamen kielen opetuksesta, kielenhuollosta, tulkkaamisesta ja käännöstöistä. Sevettijärven kylältä puuttuu isompi kokoontumistila. Monitoimisalissa voi järjestää esimerkiksi kolttien kyläkokouksia, Kolttakino tapahtumia, koltansaamenkielisiä ja kolttasaamelaisia kulttuuriin liittyviä tarinailtoja, katrilliharjoituksia ja -tansseja, leu’dd -iltamia ja seminaareja. Lisäksi Tä´lvvsijdd – kolttakulttuurikeskus toimii myös kolttasaamelaisen kulttuurin esittelyareenana kolttayhteisön omista lähtökohdista palvellen sekä paikallisia matkailualan yrittäjiä että matkailijoiden tarpeita.