Kolttakulttuurisäätiö

Koltansaamen opettajien, opettajiksi aikovien ja oppimateriaalityöntekijöiden kehittämispäivä Inarissa 9.12.2022

Kielipesästä kouluun – kolttasaamelaisten lasten omakielinen koulupolku -hanke järjestää opettajien, opettajiksi aikovien ja oppimateriaalityöntekijöiden kehittämispäivän Inarin Siidassa perjantaina 9. joulukuuta 2022 yhteistyössä Saamelaismuseo Siidan kanssa. Kehittämispäivään tervetulleita ovat koltansaamenkielisessä opetuksessa toimivat opettajat ja opettajiksi aikovat ja oppimateriaalityöntekijät. Kehittämispäivän teemoina ovat pelillisyys, leikillisyys ja toiminnallisuus opetuksessa ja museopedagogiikka.

Toiminnallisuudesta oppimisessa ja opetuksessa kehittämispäivään tulee kertomaan Saamelaisalueen koulutuskeskuksen virtuaalikoulun saamen kielen ja kulttuurin lehtori Ellen Pautamo. Pautamo toimii aikuisopetuksen puolella ja hän opettaa saamen kieltä ja kulttuuria etäopetuksessa. Pautamo hyödyntää opetuksessaan erilaisia digitaalisia pelejä, mutta kehittämispäivänä hänen sisältönsä keskittyy toiminnallisuuteen niin lähi- kuin etäopetuksessakin.

Pelillisyydestä ja leikillisyydestä kehittämispäivään tulee puhumaan kasvatustieteen tohtori ja leikillisen ja pelillisen oppimisen dosentti Marjaana Kangas Lapin yliopistosta. Kangas on leikillisen oppimisen tutkimuksen edelläkävijä Suomessa. Hänen tutkimuksensa on pääasiassa keskittynyt opettamisen ja oppimisen prosessien ymmärtämiseen erilaisissa oppimiskonteksteissa, erityisesti leikin, pelien ja digitaalisten työkalujen käyttämisessä 2000-luvun koulutuksessa. Kehittämispäivään Kangas tuo erityisesti tutkimustietoa ja esimerkkejä leikillisyydestä ja pelillisyydestä opetuskäytössä. Hän korostaa erityisesti niitä merkityksiä, joita pelillisyydellä ja leikillisyydellä on oppimisessa.

Museopedagogisesta osuudesta vastaa Saamelaismuseo Siidan museopedagogi Milla Pulska. Pulska on syksystä 2021 saakka toiminut Siidan museopedagogina. Hänen työnkuvaansa on kuulunut mm. pedagogisen näkemyksen tuominen Siidan uudistettuun perusnäyttelyyn sekä rakentaa museon pedagogista suunnitelmaa ja toteuttaa sitä. Kehittämispäivän aikana hän kertookin, miten uudistettu perusnäyttely on rakennettu ja johdattaa osallistujat näyttelyyn. Osallistujat saavat näyttelyyn pareittain pohdittavaksi pohdintatehtäviä, jotka päivän päätteeksi puretaan yhdessä.

Ilmoitathan osallistumisestasi kehittämispäivään kumppanuusopettaja Anna-Katariina Feodoroffille: anna-katariina.feodoroff(at)kolttasaamelaiset.fi / +358 50 553 1883 perjantaihin 2.12.2022 mennessä.

Kielipesästä kouluun -hanke korvaa matkakulut Inarin kunnan alueella toimiville opettajille ja oppimateriaalityöntekijöille hankesuunnitelman mukaisesti, mutta myös muut opetusalalla toimivat koltansaamenkieliset opettajat, opettajiksi aikovat ja oppimateriaalityöntekijät ovat kehittämispäivään tervetulleita. Hanke toivoo osallistujien suosivan kimppakyytejä mahdollisuuksien mukaan. Jos mahdollista, ota mukaasi myös tabletti.

Tervetuloa kehittämispäivään!

Tarkemman ohjelman saat halutessasi laittamalla sähköpostia Anna-Katariinalle. Ohjelma alkaa perjantaina kello 8.30 aamukahveilla ja päättyy noin kello 17.00.